1 year ago

Dịch vụ làm bằng đại học miễn phí phôi thật

Biết đâu rốt cục bạn lại học một ngành hoàn toàn khác thì sao? tỉ dụ có rất nhiều sinh viên kỹ thuật chuyển sang học kinh tế, với những kiến thức về định lượng mà họ học được. Cái read more...